OM OS

LM Gruppen er Danmarks mest fleksible underentreprenør til banearbejde

Fleksibel under entreprenør

LM Gruppen er Danmarks mest fleksible under entreprenør til banearbejde, vi beskæftiger alle typer af banepersonel og har samtidig med egen materiel som er banegodkendt. LM Gruppen arbejder 24/7 over hele Danmark og har standard ikke behov for lang tilkaldetid.

Vi er specialister i

 • drænprojekter
 • diverse underboringer / under sugninger
 • kabel ind & ud rulnings projekter
 • grøfte knusning
 • grøfte oprensning / gravning af ny profil
 • fritsugning af skærver i et sporskifte
 • udskiftning af blød bund
 • Fritlægning af kabler via sugemaskine eller under minerings gravning
 • Dykning af rillerør eller nedsugning af kabler/fiber
 • Scanning af objekter i jorden

Vores Personel

LM Gruppen beskæftiger i største delen af året 18-20 personer som alle har gyldigt banekort & Heldbredsgodkendelse, dertil har flere af personerne yderligere uddannelser som enten:

 • Maskinfører ” litra uddannet til Takeuchi TB260, TB175 & TB1140, Hydrema 912 & 922, OK Gummihjul graver, Railvac 1600 etc. “
 • Vagtpost ” Personel til mindre arbejdsopgaver “
 • SR 2 Arbejdsleder ” Sikkerheds personel der passer på mindre grupper af folk “
 • Rangist ” Medarbejder der er godkendt til at rangere maskiner ind & ud til diverse spærringer “
 • SR 1 Arbejdsleder ” sikkerheds personel der tager sig af de helt store arbejdsopgaver & når der skal arbejdes med flere hold eller maskiner i sporet
 • Projektleder ” 100% styring af en entreprise – lige fra udbud til færdig KS
 • Landmåler ” Indmåling at dræn, kabel trace, spor, grøfteprofil m.m. “
 • Geo fysikker ” scanning af diverse profiler for at undgå kabelbrud, ramme tværgående rør/kabler etc. “
 • Fak´er ” Fører af arbejdskøretøj – en person der må kører diverse trojler

Vores Materiel

LM gruppen ejer Nordens største/mest fleksible skinnekørende sugemaskine – det er en Railvac 1600 der kan suge både tørt & vådt og bedst af alt bånd aflæsse materialet ud igen.

LM Gruppen ejer også Danmarks eneste – 2 stk. grøftegravemaskiner der opfylder banenormen – hvilket vil sige at vi kun trykker 0,29 kg pr. cm2 og derved skåner banens banketter.

LM Gruppen ejer pr. juli måned 2014 ” Verdens største skinnekørende dumper ” den kan indeholde op til 20 cm3 materiale og kan bruges til både ind & udkørelse af materiale.

LM Gruppen ejer 1 stk. Rosenqvist togvogn

LM Gruppen ejer 1 stk. Takeuchi TB 175 skinnekørende gravemaskine med rotortilt

LM Gruppen ejer 1 stk. OK Gummihjuls gravemaskine

Dertil har vi en masse små maskiner: Minigraver, minilæsser, svejseanlæg, skærebrænder, landmåler udstyr, diverse scannings udstyr, kabel oprulnings maskine etc.