Grøfte gravning, oprensning & knusning

Med speciel bygget grøftegrave maskiner kan LM Gruppen arbejde under aktiv togdrift, hele konceptet er bygget op omkring at det skal være muligt at kunne arbejde 24/7 da det oftest er meget svært at skaffe sporspærringer.

LM Gruppen´s speciel udvikling af grøftegrave maskiner har betydet at vi kun har et mark tryk ” tryk pr. cm2 under bælterne ” på kun 290 gram ” Banenormen er max. 300 gram ” samtidig med at maskinen er bygget med så kraftig en motor/hydraulik station at vi er istand til at trække en fast tands knuser som kan nedlægge al vegetation også store træer, sidst men ikke mindst kan maskinerne kører på op til 45 graders skråninger mens de er i fuld drift.

Disse special maskiner bruges også til nedgravnings opgaver, så står du med et projekt hvor du enten har behov for at grave en rende til nyt kabeltrace eller et dræn projekt, JA ! så er LM Gruppen din kommende samarbejdspartner -:)

Brug LM Gruppen hvis du skal have udført : Grøfte gravning, oprensning & knusning

Her under ses diverse projekt billeder samt en lille film.

IMG_5424 IMG_3689 IMG_3651IMG_5418 IMG_3688 IMG_5473 IMG_5423 IMG_3663 IMG_3687

Her ses maskinen i færd med at knuses vegetation på TIB 4 ” Lille Syd ”

Her ses maskinen i færd med at knuse fra sporet af – f.eks når man kravler forbi en underføring/skilte/signaler etc.