Speciale i kabelføring

Og der skal scannes efter kabler, eller de skal frit lægges, trækkes nye måske genoprulles ….