Perron arbejde Vigerslev - LM GRUPPEN

I gennem vinter 2013/2014 blev der bygget en ny perron “Vigerslev” ved København.
LM Gruppen udførte i den forbindelse en masse mindre projekter.


Underboring:

Der skulle udføres nogle underboringer både ved nabo sporrene “S” Banen og på Fjern banen, der blev opsat nogle nogle kabelbrønde koblet sammen med eksisterende kabelrender og der kom også nogle helt nye førings veje ind til teknikken.


Skilte:

LM Gruppen stod for opsætning af diverse skilte


Oprydning / Rengøring af perron:

Sugemaskinen blev brugt i forbindelse med perron´s aptering, således var det muligt at suge ned til diverse rørføringer som var defekte uden brug af gravemaskiner etc. Til slut stod LM Gruppen for demonterer hegn, ryde op, etc.