Sløjfning af brønde

 

 

 

Sløjfning af brønde, målerstationer og boringer

 

Underjordisk vandboringsstation
Hos LM Gruppen er vi autoriserede A.Brøndborere
Når en gammel brønd eller boring skal sløjfes, skal dette foregå efter særlige krav og regler, da de principielt har direkte kontakt til vores alles drikkevand som hentes op fra undergrunden.

Vores fagfolk er uddannede i disse opgaver og kan også være med til at rådgive omkring hvordan den enkelte opgave løses bedst.


Fra underjordisk boring til overjordisk målerstation

Flere forsyningsselskaber og vandværker er i dag gået over til brug af overjordiske målerstationer, da disse er lettere at servicere, vedligeholde og rengøre.

En ældre underjordisk råvandsboring kan ombygges og genopføres som boring- og målerstation på jordoverfladen.

På den måde slipper man får at skulle lave en ny boring hvis vandressourcerne stadig tilgængelige i undergrunden.

Ved evt. spørgsmål, kan der rettes henvendelse til
Søren Knudsen på telefon: 28 76 33 14