Strøm


Vi har stor ekspertise inden for:

  • Renovering og udskiftning af slidte systemer og master
  • Kabling af høj- og lavspændingsnetværk
  • Opsætning af transformere
  • Håndtering af alle typer kabler i alle dimensioner