Udkald og vagtordning

Udkald og vagtordning

Brud på vandledning
I LM Gruppen udfører vi mange forskellige opgaver.
Nogle opgaver kan opstå akut og derfor tilbyder vi vagtordninger i tilfælde af at uheldet er ude.

Brud på vandledninger

Vi spærrer af, stopper vandet inden for det enkelte brud, graver frit og reparerer vandledningen.

Alt efter tidspunkt på døgnet og bruddets størrelse, sørger vi for vand til de borgere og virksomheder der risikerer at stå uden vand mens der arbejdes.

Hvis det ønskes, reetablerer vi gerne det eventuelle fortov eller stykke kørebane der er blevet gravet op grundet vandbruddet.

Nedbrud på vandværker, boringer og pumper

Vi har fagfolk med mange års erfaring indenfor drift, vedligehold, udbyggelse og optimering af vandværker, derfor tilbyder vi også vagtordninger i tilfælde af pludseligt nedbrud.

 

Vagttelefon:
28 76 33 14