Ydelser

Kontakt os


  • lmgruppen@me.com
  • +45 28763314

Det laver vi

GRØFTE GRAVNING

LM Gruppen arbejder både dag og nat med vores specialudviklede grøftegravermaskiner. Det er afgørende at være tilgængelig hele døgnet, fordi vi skal kunne arbejde f.eks. på og ved banelegemer, hvor det kan være svært at etablere sporspærringer, og vores arbejde skal være til mindst mulig gene for kunderne.

Vi har udviklet vores grøftegravermaskiner, så vi kun har et ”mark tryk på cm2 på kun 290 gram under bælterne. Vores maskiner opfylder derfor mere end banenormen på max. 300 gram. Vores maskiner er dermed blandt de eneste på markedet, der er optimalt skånsomme i forhold til de terræner, vi arbejder i. Vi har endvidere udviklet maskinerne, så de kan køre på til 45 graders skråninger, mens de er i fuld drift, og uden at det går ud over arbejdets kvalitet.

Vores specialudviklede maskiner er også ideelle til nedgravningsopgaver. Eksempelvis render til kabeltraces eller drænprojekter. Vi løser opgaverne til tiden, til det aftalte budget og i en høj kvalitet.


OPRENSNING OG KNUSNING

Førend vi kan starte vores gravearbejde, er det ofte nødvendigt at oprense terrænet for at gøre plads til gravearbejdet. LM Gruppens specialudviklede grøftegravermaskiner er bygget med en meget kraftig motor/hydraulikstation, så de er i stand til at trække faste tandknusere, der kan nedlægge al vegetation – selv store træer. Vi har endvidere udviklet maskinerne, så de kan køre på til 45 graders skråninger, mens de er i fuld drift, og uden at det går ud over arbejdets kvalitet.

Vi løser opgaverne til tiden, til det aftalte budget og i en høj kvalitet.


KABELFØRING

At lægge fiberkabler og andre typer kabler i jorden kræver en række specialkompetencer. Vi skal scanne efter andre kabler. Medarbejderne skal have tegningsforståelse for ikke at beskadige eksisterende kabler, og kablerne skal lægges, så de leverer det bedst mulig signal. Sidst, men ikke mindst kræver opgaven stor fleksibilitet, fordi den enkelte opgave ofte kræver, at arbejdet udføres på skæve tidspunkter og i parallelle forløb, så beboere og omgivelser oplever mindst mulig gene.

LM Gruppen er Danmarks førende fiberentreprenør og et af de eneste selskaber i Danmark, som ejer specialudviklede maskiner til opgaverne. Det betyder, at du som kunde får opgaven udført til (eller nogle gange før) tiden, til det aftalte budget og i den højeste kvalitet.

Kontakt os og lad os tage en snak


Navn

E-mail

Telefon