Betydelig vækst og strategisk udvikling i 2023

Med betydelige fremskridt i omsætning og strategiske initiativer, har
LM Gruppen demonstreret enestående præstationer i det seneste regnskabsår. Med en udvidet ejerkreds og stærk organisation er virksomheden klar til at fortsætte sin positive vækst, innovation og fremgang.

Imponerende vækst i udfordrende økonomiske tider

Til trods for globale udfordringer har LM Gruppen opnået en betydelig vækst, med en omsætningsstigning på 69 % og et driftsresultat før skat på 33,7 mio. kr., en kraftig forbedring fra 14,1 mio. kr. sidste år. Vores bruttofortjeneste er ligeledes imponerende, med 65,6 mio. kr. i år mod 39,1 mio. kr. sidste år.

Kernen til vores succes: Medarbejdere og innovation

Fremgangen i LM Gruppen skyldes i høj grad vores dygtige medarbejdere og vores unikke koncept, der omfatter brancheførende eksekvering, datadreven tilgang, og skræddersyede digitale løsninger. Disse faktorer har gjort det muligt for os at løse komplekse opgaver effektivt og med stor kundetilfredshed.

Strategiske partnerskaber og forretningsudvikling

Vores samarbejder, særligt med GlobalConnect Danmark og Born Fiber, har været afgørende for vores vækst. Vi har fornyet vores aftale med GlobalConnect for yderligere 7 år og har indledt et nyt og lovende fjernvarmeprojekt som underleverandør til Bravida Danmark A/S.

Organisatorisk vækst og ledelsesudvikling

Med udvidelsen af vores ejerkreds og tilføjelsen af nye ledelseskompetencer, herunder Jesper T. Nyborg som driftsdirektør, har vi styrket vores organisation. Vi har også tilpasset vores organisation til at understøtte vores vækst inden for fiber, strøm og fjernvarme, hvilket inkluderer ansættelse af yderligere produktionschefer og en projektleder for fjernvarme.

Fremtidsudsigter og markedspotentiale

Vi anerkender de globale økonomiske udfordringer, men er fortrøstningsfulde med vores nuværende positionering og de aftaler vi har indgået. Vi forventer en fortsat vækst i forsyningsområdet, drevet af efterspørgsel efter fiberinfrastruktur, fjernvarme og modernisering af elnettet.

Afsluttende bemærkninger og kontaktinformation

LM Gruppens mål er at levere bæredygtige forsyningsløsninger til det danske samfund. Vi ser frem til at fortsætte med at vokse og innovere fremadrettet.

For yderligere oplysninger, kontakt:
• Søren Knudsen, adm. direktør, på +45 28 76 33 14
• Bjarki Mohr, bestyrelsesformand, på +45 21 84 63 33

Afsluttende bemærkninger og kontaktinformation

UDVALGTE POSTER (TKR) 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19
           
DRIFT  Danmark  Danmark  Danmark  Danmark  Danmark
Bruttoresultat 65,5 39,1 23,9 42,1 22,1
Resultater før finansielle poster 33,6 14,2 3,1 14,3 7,5
Resultat før skat 33,7 14,1 3,3 14,5 7,1
Årets resultat 26,3 11,1 2,9 11,1 5,4
           
BALANCE          
Balancesum 62,1 35,2 36,0 40,3 38,6
Anlægsaktiver 2,0 1,3 2,4 2,2 11,8
Omsætningsaktiver 60,1 33,9 33,7 38,1 26,8
Egenkapital 45,2 18,9 21,9 24,1 19,0
Langfristet gæld 7,3 3,2 0,4 3,5 11,9
Kortfristet gæld 9,6 13,0 13,6 12,7 7,7
           
NØGLETAL          
Kapacitetsgrad 3,3 1,8 1,8 2,1 2,0
Afkastningsgrad 54,1 40,3 8,6 35,5 19,4
Likviditetsgrad 626,0 260,8 247,8 300,0 348,1
Soliditetsgrad 72,7 53,7 60,8 59,7 49,2
Egenkapitalens forretning 74,6 74,6 15,1 60,1 37,4
Gennemsnitligt antal beskæftigede 58 45 31 45 22
           
Seneste regnskabsår er afsluttet 31. oktober 2023