LM Gruppen vinder udbud om ny risteperron på Roskilde station

LM Gruppen har vundet et Banedanmark-udbud om at bygge en ny risteperron på Roskilde Station. Tre virksomheder var inviteret til at byde på opgaven, men vi var bedst og billigst.

Når man arbejder på og ved banen er særligt tre kompetencer i spil.
Nemlig sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Vi skal håndtere kørestrømsanlæg og koble kørestrømmen væk.
Vi har endvidere fire medarbejdere som er særligt sikkerhedsuddannet til at afspærre sporene, så ingen på eller ved banen risikerer noget.

Vi graver render, skyder jordrakatter, bygger betonkabelrammer, opsætter belysning og ombygger føringsveje til strøm på stationen.

Asfaltstierne til den nye risteperron tager vi os også af.

Arbejder begynder i februar og varer i to måneder.